Grzebłowiec 34, Goczałkowice Zdrój 43-230
+ 48 570 334 766

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Decopanel.pl

Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem jest RELF Sp. z o. o. , które prowadzi działalność za pośrednictwem

Sklepu Decopanel.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako

podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających

z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel Decopanel.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie

w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności

, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości

e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

• dostęp do sieci Internet

• adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie

zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia

realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany

informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie

oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu

plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość

instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać

zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może

wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,

udostępnionej pod adresem Polityka Cookies stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,

hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość

podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków

specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na

stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony

internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umoĹźliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez

uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie

zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość

złożyć zamówienie osobiście w showroomie w godzinach otwarcia.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

• wybór formy dostawy i płatności

• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu

dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie

wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i

dostawy

• sposób płatności

• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

• informacja o prawie do rękojmi

• w załączniku jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni Prawo do odstąpienia od

umowy

IV. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących

formach:

  • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
  • systemem płatności PayU
  • systemem płatności PayPal
  • gotĂłwką

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym

zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie

z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej

koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla

Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki

i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera

kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności

doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem

zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie

Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi

z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania

płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem

zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany

przez Klienta.

VI. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

 

2. Termin dostawy to 1-21, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do

wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący

może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni

od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru

do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę

dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek

szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku

do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Europy: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia,
Finlandia, Szwecja, Norwegia, Rosja, Mołdawia, Rumunia, Węgry, Austria, Holandia, Belgia, Islandia, Irlandia, Wielka Brytania,
Francja, Luksenburg, Lichtenstein, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Chercegowina, Serbia, Bułgaria, Macedonia, Albania,
Czarnogóra, Włochy, Monako, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Andora, Dania, Malta, San Marino, Kazachstan, Turcja.

VII.Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

1) w przypadku umowy sprzedaży: „w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.”;

2) w przypadku umowy dotyczącej złożonego przez konsumenta jednego zamówienia obejmującego wiele towarów, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub

w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.”;

3) w przypadku umowy dotyczącej dostarczenia towaru towarów partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.”;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą lub e-mailem.

Dane kontaktowe:

Decopanel.pl

ul. Hallera 37
43-200 Pszczyna

tel.: +48 570 334 766

e-mail: [email protected]

 Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez względnej zwłoki, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą nam Państwo towary przed upływem 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za

niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie

Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w

chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

powinna być przekazana m.in.

• wysyłanie wiadomość email na adres [email protected]

• listownie na adres Decopanel, ul. Hallera 37, 43-200 Pszczyna

• dzwoniąc pod nr +48 570 334 766

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia,

powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi

procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji

wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w

pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu

zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny

lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości

dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres

korespondencji.

IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://decopanel.pl/regulamin

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania

wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu

Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu

oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany

regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,

jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających

ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Istniej zgłaszanie sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Translate »